Viltvård

För oss är viltvård en stor och etisk del i allt vi tar oss an, från att inventera med drönare för att verkligen bara göra åtgärder där det behövs, att stödfodra, locka djur till annan plats och genomförande av skyddsjakt när så behövs. Viltvård handlar om att upprätthålla en hållbar balans mellan människors och viltets behov och intressen, med målet att bevara den biologiska mångfalden och de ekologiska systemen i naturen.


Vårt mål är att jobba långsiktigt tillsammans med markägare, bönder och jägare för att minimera skador på skog och mark. Varje projekt kräver både kunskap och planering då inga förhållanden är lika och vi genomför inventering av skador samt av vilt för att utforma en långsiktig och hållbar plan för att minimera skador men ändå upprätthålla en sund balans i naturen.DRÖNARE

KARTLÄGGNING

Tre byggblock för en effektiv viltvård

Inventering med drönare


Att använda drönare för viltskadeinventering är en effektiv och innovativ metod som kan underlätta insamling och analys av data när det gäller skador orsakade av vilda djur på grödor, skogar och andra värdefulla områden. Här är några sätt på vilka drönare kan användas för viltskadeinventering:

  • Skadedetektering 
  • Kartering av skador för att se var skadorna är mest omfattande
  • Tidigt uppdagande för snabbare kunna sätta in åtgärder
  • Dataanalys för identifiering av skademönster
  • Effektivitet och precision för att kvatifiera skador

Sammanfattningsvis kan drönare vara en värdefull tillgång för viltskadeinventering genom att erbjuda snabb och exakt datainsamling samt möjlighet till tidig upptäckt och intervention.

Kartläggning och tillfälliga lockplatser


Genom att utfodra vildsvin i skogen där grisen få vara ifred och samtidigt störa/skjuta gris på jordbruksmark har visat sig vara en effektiv teknik för att dra ner på skador på vall och åker. Tillsammans med att dokumentera när vildsvinen är på plats på lockplatsen och inventera med drönare när de är på åkrarna, så kan vi hjälpa till att minimera skadorna på vall och åker.

Skyddsjakt


Skyddsjakt är en stor och viktig del i att minimera skador på tex skog och lantbruk. Det kan också inkludera att minimera risken för trafikolyckor med vilda djur eller att skydda hotade arter från predation.


Har du problem med vilda djur som skadar eller på annat sätt påverkar din mark, kan vi bistå dig med detta i en planerad insats.


viltvard.se erbjuder viltvårdstjänster till jägare och markägare. Vi erbjuder inventering med drönare av skador eller vilt samt kan hjälp att planera och sätta upp tillfälliga lockplatser i skogen tillsammans med skyddsjakt för att minimera skador på vall och åker.

GÅ MED I VILTVARD.SE COMMUNITY

Exklusiva erbjudandes, tips och de senaste nyheterna från viltvard.se direkt till din inkorg